Yabancı Diller Bölümü

Birimimiz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde kısmen yabancı dilde eğitim veren Denizcilik Fakültesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için; ya da tamamen yabancı dilde eğitim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümleri için zorunlu hazırlık sınıfları açar. Bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin bölümlerinde eğitim-öğretime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Yabancı Diller Bölümü, öğretim dili tamamen Türkçe olan Uluslararası İlişkiler (Türkçe) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri için ise isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları açar.

Yabancı dil hazırlık program tasarımını Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre şekillendiren birimimiz, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında eğitim-öğretime başlayan öğrencilerin asgari B1+ yabancı dil yeterliliğiyle eğitimlerini tamamlamalarını hedefler. Kurumsal kültür ve hafızanın bizzat iç paydaşlar tarafından oluşturulabilmesi için tüm akademik-idari personelin ve öğrencilerin karar alma süreçlerine dahil edilmeleri için gerekli düzenlemeleri planlar ve uygular.

Yabancı Diller Bölümü, üniversite genelinde uzaktan öğretim şeklinde verilen ortak zorunlu yabancı dersleri için içerik, materyal ve sınav hazırlamakla yükümlü olup bu doğrultuda UZEM ile işbirliği içerisindedir. Ayrıca bazı program müfredatlarında yer alan İleri İngilizce derslerini de koordine etmektedir. Talep edilmesi halinde ERASMUS programı ile yurtdışında eğitim almaya gidecek olan öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil seviye tespit sınavı yapmaktadır. Üniversite Seçmeli Derslerinden olan Pratik İngilizce dersi de birimimiz tarafından verilmektedir.

Yabancı Diller Bölümü verdiği eğitimin kalitesini uluslararası standartlarda devam ettirebilmek amacıyla Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ ne akredite olabilmek için hazırlıklarına devam etmekte olup 2022 Ocak ayı içinde başvuru yapabilmek için hazırlıklara devam etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak akredite olduğumuz YÖKAK Kalite Güvence Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve başvuruda bulunduğumuz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi belgesini alabilmek adına birim adına gerekli hassasiyet ve gayreti göstermektedir. Bu doğrultuda tüm iç paydaşların ürece katkıda bulunması ve sahiplenmesi için Kalite Komisyonu, Akreditasyon Komisyonu, Öğretim Programı Komisyonu, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Mesleki Gelişim Komisyonu, Öğrenci Desteği ve Hizmetleri Komisyonu, Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu, Dış Paydaş Komisyonu, Yönetim ve Organizasyon Komisyonu ile Kalite Öğrenci Temsilcimiz faaliyet ve etkinliklerine devam etmektedir.