Sınav Uygulama Esasları

Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Uygulama Esasları

  • Öğrencilerin sınava girebilmek için “Ögˆrenci Kimlik Kartını” veya “Ögˆrenci Belgesini” yanında bulundurması zorunludur. “Ögˆrenci Kimlik Kartı” veya “Ögˆrenci Belgesi” yanında bulunmayan öğrenci sınava alınmaz. Sınav su¨resince “Ögˆrenci Kimlik Kartı” veya “Ögˆrenci Belgesi” sıranın u¨zerinde göru¨nu¨r bir s¸ekilde bulunmalıdır.
 
  • Öğrenciler ilan edilen sınav salonunun dıs¸ında bas¸ka bir salonda sınava giremezler ve sınav bas¸lamadan en az 10 (on) dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdırlar.
 
  • Sınavın beklenmeyen bir nedenle geç bas¸layacak olması durumunda öğrenciler sınav yerinden sınav sorumlusunun izni olmadan ayrılamazlar. Sınavın iptali/ertelenmesi gibi bir bilgi paylas¸ılmadığı su¨rece, öğrenciler sınav bas¸layana kadar sınav yerinde beklemelidir.
 
  • Sınav bas¸lamadan önce kalem, silgi, uç vb. araç ve gereçleri yanınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin paylas¸ılması yasaktır.
 
  • Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav sırasında yanlarında sözlu¨k, vb. araçları bulunduramaz.
 
  • Sınav su¨resince cep telefonu, telsiz, çagˆrı cihazı, mp3 çalar, akıllı saat vb. kopya aracı olarak nitelendirilebilecek cihazlar tamamen kapalı durumda bulunmalı ve sınav salonlarındaki emanet kutularına bırakılmalıdır.
 
  • Sınav esnasında sınav salonundaki sıraların altı ve u¨stu¨ tamamen bos¸ olmalıdır. Sıraların altında, u¨stu¨nde vb yerlerde kitap, defter, ders notu vb. bulundurulamaz. Öğrencilerin sıralar u¨zerine, duvara ve benzeri yerlere sınavla ilgili yazı yazmaları yasaktır. Oturduğu sırada veya yakınında sınavla ilgili yazı gören öğrenciler durumu ilgili gözetmene bildirmek zorundadır. Ögˆrenciler oturdugˆu sırada kopya degˆeri tas¸ıyan her s¸eyden sorumludur.
 
  • Öğrencilerin sınav esnasında birbirleri ile konus¸maları, is¸aretles¸meleri, birbirlerine soru sormaları vb. davranıs¸larda bulunmaları yasaktır.