Sınav Uygulama Esasları

Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Uygulama Esasları

  • Öğrencilerin sınava girebilmek için “Öğrenci Kimlik Kartını” veya “Öğrenci Belgesini” yanında bulundurması zorunludur. “Öğrenci Kimlik Kartı” veya “Öğrenci Belgesi” yanında bulunmayan öğrenci sınava alınmaz. Sınav süresince “Öğrenci Kimlik Kartı” veya “Öğrenci Belgesi” sıranın üzerinde görünür bir şekilde bulunmalıdır.

 

  • Öğrenciler ilan edilen sınav salonunun dışında başka bir salonda sınava giremezler ve sınav başlamadan en az 10 (on) dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdırlar.

 

  • Sınavın beklenmeyen bir nedenle geç başlayacak olması durumunda öğrenciler sınav yerinden sınav sorumlusunun izni olmadan ayrılamazlar. Sınavın iptali/ertelenmesi gibi bir bilgi paylaşılmadığı sürece, öğrenciler sınav başlayana kadar sınav yerinde beklemelidir.

 

  • Sınav başlamadan önce kalem, silgi, uç vb. araç ve gereçleri yanınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin paylaşılması yasaktır.

 

  • Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav sırasında yanlarında sözlük, vb. araçları bulunduramaz.

 

  • Sınav süresince cep telefonu, telsiz, çagˆrı cihazı, mp3 çalar, akıllı saat vb. kopya aracı olarak nitelendirilebilecek cihazlar tamamen kapalı durumda bulunmalı ve sınav salonlarındaki emanet kutularına bırakılmalıdır.

 

  • Sınav esnasında sınav salonundaki sıraların altı ve üstü tamamen boş¸ olmalıdır. Sıraların altında, üstünde vb yerlerde kitap, defter, ders notu vb. bulundurulamaz. Öğrencilerin sıralar üzerine, duvara ve benzeri yerlere sınavla ilgili yazı yazmaları yasaktır. Oturduğu sırada veya yakınında sınavla ilgili yazı gören öğrenciler durumu ilgili gözetmene bildirmek zorundadır. Öğrenciler oturduğu sırada kopya değeri taşıyan her şeyden sorumludur.

 

  • Öğrencilerin sınav esnasında birbirleri ile konuşmaları, işaretleşmeleri, birbirlerine soru sormaları vb. davranışlarda bulunmaları yasaktır.