Paydaş Tanılama Tablosu

Birim Adı

YabanıcDiller Yüksekoklu
Paydaş Adı*
Paydaşlık İlişkisi**
(İç Paydaş/Dış
Paydaş)
Etki Düzeyi*** (Düşük/Orta/Yüksek)

Önem Derecesi****

Paydaş Görüşü Alma
Yöntemleri*****
Hazırlık Programına kayıtlı öğrenciler
İç Paydaş

Yüksek
5
Anket-Toplantı-Yüz yüze görüşme
Birim Akademik Personeli
İç Paydaş
Yüksek
5
Anket-Toplantı-Yüz yüze görüşme
Birim İdari Personeli    
İç Paydaş
Orta
2
Anket-Toplantı- Hizmet İçi Eğitim
Birim Destek Personeli
İç Paydaş
Orta
3
Anket-Toplantı-Hizmet İçi Eğitim
Hazırlık Programına öğrenci gönderen Programlar  
İç Paydaş
Orta
3
Anket-Toplantı
Hazırlık Programını Başarıyla tamamlayan öğrenciler
İç Paydaş
Orta
3
Anket-Toplantı-Yüz yüze görüşme
İlahiyat Fakültesi Bünyesinde verilen Hazırlık Programı
İç Paydaş
Düşük
1
Anket-Toplantı
Kitap ve Mesleki Gelişim konularında Oxford University Press ve DEDAK kuruluşları
Dış Paydaş
Orta
2
Toplantı-Yüz yüze görüşme
Yabancı Dil Öğretmenleri- Çevirmenler- Tur Rehperleri vb. Yabancı dil kullanımıyla alakalı iş yapan profesyoneller
Dış Paydaş
Orta
2
Toplantı-Anket-Yüz yüze görüşme
Diğer Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulları
Dış Paydaş
Orta
2
Yüz Yüze görüşme-Toplantı
Millî Eğitim Bakanlığı
Dış Paydaş
Yüksek
5
Yüz Yüze görüşme-Toplantı