İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü(Pasif)

Bölümümüz 10/02/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile resmi olarak kurulmuş olup, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamayı planlamaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulan bölümümüz, modern eğitim-öğretim yöntemleri ve teknolojiyi harmanlayarak alanında yetkin, bölgemizin gelişmekte olan turizm ve ticaret odaklı ihtiyaçlarına ve hedeflerine cevap verebilecek yetkinlikte sözlü ve yazılı çevirmen ve tercümanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz bu doğrultuda dört yıl boyunca ekonomi, sosyal bilimler, fen bilimleri, hukuk, mühendislik, tıp, medya, siyaset, iktisat, edebiyat vb. alanlarda çeviri dersleri alacaklardır.
 
Yabancı dilde (İngilizce) eğitim verilecek olan programımıza başlamak isteyen öğrencilerimizin yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerin dört yıllık programımızda İngilizce ve Türkçe dil yeterliliklerinin mesleki ve akademik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde pekiştirilmesi, bu diller etrafında şekillenmiş kültürel farklılıkların karşılaştırmalı bir şekilde çeviri üzerinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
 
Tamamen İngilizce odaklı program tasarımına ek olarak öğrencilerimiz dört Almanca, Fransızca ve Rusça seçmeli yabancı dil dersleri alabileceklerdir. Bu sayede öğrencilerimizin İngilizce üzerinden edindikleri mesleki becerilerini başka diller ve kültürler üzerinden de yansıtmalarına yardımcı olabilmeyi amaçlıyoruz.