Müdür Yardımcıları Görev Dağılımı

 
Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ       Öğr. Gör. Nebahat Ceren ÇAKMAK BALCI
1- Hazırlık sınıfları koordinatörlüğü; hazırlık sınıfları için ders adlarının oluşturmak, sonrasında ders, devam ve sınav takibini yapmak, eğitim-öğretim süreçlerinde sınıfların ihtiyaçlarının belirlemek, hazırlık sınıf öğrencilerinin danışmanlar tarafından çözülemeyen sorunlarıyla ilgilenmek. Öğrencilere yapılacak olan duyuruları sınıf danışmanlarına ve varsa idari personele iletmek, her eğitim-öğretim yılı dönemleri sonunda yapılacak olan akademik genel kurul sunularını hazırlamak. Birime yeni katılan akademik personelin oryantasyonunu gerçekleştirmek.

2- Kitap seçim komisyon başkanı; hazırlık sınıfları için açılacak ders ve bu dersler için okutulacak kitapların seçimleri için komisyon kurmak, üye tayin etmek ve bir sonraki yılın kitabını belirlemek. İlgili yayınevleriyle iletişime geçerek sene başında kitap dağıtım işini organize etmek.

3-Sınav komisyon başkanı; dönem ve yılbaşlarında yapılan yeterlilik sınavları için hazırlık komisyonu kurmak, soru hazırlatmak, soruların kontrolünü sağlamak ve hazırlık ve hazırlık dışı birimlerde bu sınavların koordineli yapılmasını sağlamak ve eğitim-öğretim dönemlerinde yatay geçiş ve merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilerin değerlendirme süreçlerinin takibini yürütmek.

4-- Web sitesi öğrenci sekmesini güncel tutmak ve yapılan duyuru ve haberleri İngilizceye çevirmek.

5- Müdürlük tarafından verilen diğer görevlendirmeleri yürütmek.

6- Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek                           
   
1-Lisans / Önlisans İngilizce dersleri koordinatörlüğü; dönem ve yılbaşlarında yapılan muafiyet sınavları için hazırlık komisyonu kurmak, soru hazırlatmak, soruların kontrolünü sağlamak ve hazırlık ve hazırlık dışı birimlerde bu sınavların süreçlerini koordineli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
2- Ders görevlendirilmeleri; dönem ve yılbaşlarında hazırlık ve (ön)lisans İngilizce dersleri için öğretim elemanı ders görevlendirmelerini hazırlıklarını diğer müdür yardımcısıyla beraber yapmak.

3- İzin danışma ve bilgilendirme sorumlusu; akademik personelin yıllık, sağlık, kongre/konferans mazeret ve benzeri izin işlerini düzenlemek (Müdür tarafından onaylandığı bilgisi sizlere ilgili müdür yardımcısı tarafından iletilecektir).

4- Kalite, akreditasyon süreçlerini yönetmek, yıllık akademik faaliyet raporların, stratejik planların, uyum eylem planları ve dönem raporlarının hazırlanması süreçleri ve ilgili komisyon toplantılarına başkanlık etmek veya birim kalite koordinatörü tarafından yürütülen süreçlere dâhil olmak.

5- Müdürlük tarafından yapılan diğer görevlendirmeleri yürütmek.

6- Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.