Koordinatörler, Kullanıcılar, Sorumlular

 • YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
  • Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ
 • ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
  • Öğr. Gör. Nurdan ÖZSEVGEÇ
 • FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
  • Öğr. Gör. Emine GÜZEL
 • MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
  • Öğr. Gör.Mahmut ERDEM
 • ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRÜ
  • Öğr. Gör. Vesile GÜLBAY
 • MEZUN BİLGİ SİSTEMİ SORUMLUSU
  • Öğr. Gör. Erdem TERZİ
 • BİRİM SPOR SORUMLUSU
  • Öğr. Gör. Fahri U. YALÇIN
 • AKREDİTASYON SÜREÇ SORUMLUSU
  • Öğr. Gör. Erdem TERZİ
 • ÖĞRENCİ OTOMASYON HAZIRLIK MODÜLÜ YÖNETİCİSİ
  • Öğr. Gör. Mahmut Erdem
  • Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ
 • WEB SAYFASI SORUMLUSU
  • Öğr. Gör. Mahmut ERDEM
  • Yük. Ok. Sek. Mehmet ÖZDEMİR
  • Bil. İşlt. Erhan SELAMET