İç Kontrol Komisyonu

Öğr. Gör. Erdem TERZİ (BAŞKAN-26.10.2017 tarihinden itibaren)

Yük.Ok. Sek. Mehmet ÖZDEMİR (ÜYE-26.10.2017 tarihinden itibaren)

Şef Belma YURDAKUL (ÜYE-26.10.2017 tarihinden itibaren)