Genel Bilgiler

24.10.2011 tarih ve 28094 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2011-2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  eğitim – öğretim faaliyetlerine 2022-2023 Akademik Yılından itibaren Zihni Derin Yerleşkesinde devam etmektedir.

Yüksekokulumuz bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.12. 2017 tarih ve 85478 sayılı yazısı ve Yüksekokulumuz 10.01.2018 tarih ve 2018/1-52 sayılı Yönetim Kurulu toplantısının 2. Maddesinde alınan karar ileYabancı Diller Bölümü açılmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversitemizin Yabancı Dil(İngilizce) Hazırlık Programlarından ve ön lisans ile lisans programlarında okutulan ortak zorunlu Yabancı Dil(İngilizce) derslerini yürütmekten sorumludur.