Genel Bilgiler

  • 24.10.2011 tarih ve 28094 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2011-2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  eğitim – öğretim faaliyetlerine 2022-2023 Akademik Yılından itibaren Zihni Derin Yerleşkesinde devam etmektedir.
  • Yüksekokulumuz bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.12. 2017 tarih ve 85478 sayılı yazısı ve Yüksekokulumuz 10.01.2018 tarih ve 2018/1-52 sayılı Yönetim Kurulu toplantısının 2. Maddesinde alınan karar ileYabancı Diller Bölümü açılmıştır.
  • Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversitemizin Yabancı Dil(İngilizce) Hazırlık Programlarından ve ön lisans ile lisans programlarında okutulan ortak zorunlu Yabancı Dil(İngilizce) derslerini yürütmekten sorumludur.