Birim Kütüphane Görevlileri(Personel)

Şef Belma YURDAKUL(Asil-01.01.2018 tarihinden itibaren)

Bil. İşlt. Ufuk ÇAKICIER(Yedek-26.03.2021 tarihinden itibaren)