Birim Kalite Komisyonu

 

Öğr. Gör. Erdem TERZİ           BAŞKAN(30.11.2018 tarihinden itibaren)

Öğr. Gör. Fatih KILIÇ               ÜYE/KALİTE TEMSİLCİSİ(30.11.2018 tarihinden itibaren)

Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ       ÜYE(30.11.2018 tarihinden itibaren)

Y. Sek. Mehmet ÖZDEMİR        ÜYE(30.11.2018 tarihinden itibaren)

Bil. İşlt. Erhan SELAMET           ÜYE (30.11.2018 tarihinden itibaren)