AR-GE ve Projeler Birim Komisyonu

AR-GE ve Projeler Birim Komisyonu

Dr.Öğr. Üyesi Nimet ÇOPUR             - Başkan
Öğr.Gör. Dr. Şermin ARSLAN URİ    - Üye
Öğr.Gör. Tuncay GEZDER                - Üye