Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

21 Haziran 2022 Salı

Tüm akademik personelimizin katılımıyla, birimimizin yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.