Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

19 Eylül 2022 Pazartesi

T.C. Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Senatosunun 24.08.2022 tarihli ve 180 sayılı toplantı tutanağı ile kabul edilen ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan
"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi" için tıklayınız.