Odak Grup Toplantısı

15 Aralık 2023 Cuma

15.12.2023 tarihinde, kalite ve akreditasyon çalışmaları gereğince, yüksekokulumuzda hazırlık eğitimi alıp lisans eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin İngilizce seviyelerini değerlendirmek amacıyla eğitim dili İngilizce olan birimlerin temsilcileriyle odak grup toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Fen Edebiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Ali SERDAR, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Muharrem DOĞAN, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem SAZAK TURGUT ve Dr. Öğr. Üyesi Yasin YALÇIN katılmıştır.