Stratejik Planlama Ekibi

                                                              
                  Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖREN                                                 Bilg. İşlt. Erhan SELAMET