Birim Kalite Komisyonu

      
                           
               Öğr. Gör. E. TERZİ         Öğr. Gör. B. OLGUN KAPTAN   Öğr. Gör. Fahri U. YALÇIN              Mehmet ÖZDEMİR