Öğrenci Otomasyon Modül Yöneticileri

                                                             
             Öğr. Gör. Erdem TERZİ                                                              Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ