Misyon ve Vizyon

  • Misyonumuz,
Akademik ve etik değerlere bağlı, sorumluluk sahibi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilen, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.
  • Vizyonumuz,
Fiziki ve teknik alt yapısı ile yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili yöntemlerin, tekniklerin ve ekipmanların kullanıldığı; öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine ve öğrencilerin sosyal gelişimlerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı oluşturmaktır.