İş Sağlığı Güvenliği Çalışan Temsilcisi

                          
    Öğr. Gör. Fatih KILIÇ                                         Bilg. İşlt. Belma YURDAKUL
                (ASİL)                                                                   (YEDEK)