İç Kontrol Komisyonu

Öğr. Gör. Erdem TERZİ (BAŞKAN)

Yük.Ok. Sek. Mehmet ÖZDEMİR (ÜYE)

Şef Belma YURDAKUL (ÜYE)