Genel Bilgiler

  • İngilizce Hazırlık Programı, 2015-2016 Akademik Yılı boyunca Üniversitemizin Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaktadır. Bu program, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olup, ilgili okullara kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan “İngilizce Yeterlilik Sınavı” na girebilirler ya da YÖK tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi 3 yıl olan ulusal ve uluslararası sınavların sonuçlarını üniversitemize sunarlar. İngilizce dil seviyeleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kıstasları çerçevesinde yeterli bulunmayan öğrenciler, RTEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ve öngörülen eğitim süresi 1 akademik yıl olan İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmek zorundadırlar. İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı, Avrupa Konseyi tarafından konulmuş olan “ Dil Öğretiminde Avrupa Ortak Kriterleri (Common European Framework of Reference)” ni esas alara , öğrencinin dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere, dört temel dil becerisinin geliştirilmesi ve etkili öğrenme becerisinin kazandırılmasına yönelik eğitim ve uygulamaları içermektedir. Dersler 20-25 kişilik modern donanımlı sınıflarda yapılmakta olup, öğrenim sadece ders içerisinde değil aynı zamanda 7 gün 24 saat online desteklidir.