DEDAK KOMİSYONLAR

 • AKREDİTASYON KOMİSYONU
  • Öğr. Gör. Erdem TERZİ
  • Öğr. Gör. Mahmut ERDEM
  • Öğr. Gör. Binnur OLGUN KAPTAN
  • Öğr. Gör. Fahri U. YALÇIN
  • Öğr. Gör. Nuran LEKEALMAZ
  • Öğr. Gör. Öznur USTA TUZCU
  • Öğr. Gör. Esma N. ÇETİNKAYA KARADAĞ
 • DIŞ PAYDAŞ KOMİSYONU?
  • Öğr. Gör. Erdem TERZİ
  • Öğr. Gör. Mahmut ERDEM
  • Öğr. Gör. Nimet ÇOPUR
  • Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ
 • ÖĞRENCİ DESTEĞİ ve HİZMET KOMİSYONU
  • Öğr. Gör. Seher AKTERER
  • Öğr. Gör. Ali ALTUN
  • Öğr. Gör. Öznur USTA TUZCU
 • ANKET HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
  • Öğr. Gör. N. Ceren ÇAKMAK BALCI
  • Öğr. Gör. Nuran LEKEALMAZ KUYUMCU
  • Öğr. Gör. Canan HAMZAÇEBİ
  • Öğr. Gör. Fahri Uğur YALÇIN
  • Öğr. Gör. Nimet ÇOPUR
 • MESLEKİ GELİŞİM KOMİSYONU
  • ?Öğr. Gör. Emine GÜZEL
  • Öğr. Gör. Canan HAMZAÇEBİ
  • Öğr. Gör. Ali ALTUN
 • ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME KOMİSYONU
  • Öğr. Gör. Mahmut ERDEM
  • Öğr. Gör. Fatih KILIÇ
  • Öğr. Gör. Nurdan ÖZSEVGEÇ
  • Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ
  • Öğr. Gör. Vesile GÜLBAY
  • Öğr. Gör. Esma Nur ÇETİNKAYA KARADAĞ