Birim Kontrol Teşkilatı

                                                                   
   Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖREN                      Yüksekokul Sekreteri Mehmet ÖZDEMİR                              Bilg. İşlt. Erhan SELAMET
               BAŞKAN                                                                     ÜYE                                                                           ÜYE