Birim Kalite Komisyonu

Öğr. Gör. Erdem TERZİ (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Fatih KILIÇ (KALİTE TEMSİLCİSİ)

Öğr. Gör. Mahmut ERDEM (ÜYE)

Öğr. Gör. Fatih TÜTÜNCÜ (ÜYE)

Yük.Ok. Sek. Mehmet ÖZDEMİR (ÜYE)

Bilg. İşlt. Erhan SELAMET (ÜYE)