Birim Kalite Komisyonu

                 
    Öğr.Gör. E. TERZİ         Öğr.Gör. F.TÜTÜNCÜ               Öğr.Gör. Fatih KILIÇ    Yük.Ok. Sek. M. ÖZDEMİR     Bil. İşlet. E. SELAMET