Birim İşveren ve İşveren Vekili


                                                  
                   Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ÖZSEVGEÇ                              Öğr. Gör. Mahmut ERDEM