Birim İşveren ve İşveren Vekili


                                                  
                             Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖREN                           Öğr. Gör. Binnur OLGUN KAPTAN