Birim İşletme Denetleme Kurulu

                                                                                       
       Yük.Ok. Sek. Mehmet ÖZDEMİR                           Bilg. İşlt. Belma YURDAKUL                          Bilg. İşlt. Erhan SELAMET