Faaliyet Raporu

14 Mart 2022 Pazartesi

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu web sitemizde Yüksekokulumuz>Faaliyet Raporları bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet Raporuna 
http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-edu-tr/YDYO/Faaliyet%20Raporlar%C4%B1/2021%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%20HAZIRLIK%2014-03-2022.pdf  linkinden de ulaşabilirsiniz..